تبلیغات
صدرا - مقایسه ی خانمها با جغرافیای جهان:


صدرا

ن والقلم وما یسطرون -ن وقسم به قلم و آنچه خواهد نگاشت

 

مقایسه ی خانمها با جغرافیای جهان:

درسن هجده تا بیست ویک سالگی مانندافریقا یا استرالیا اند:نیمه کشف شده وحشی با زیباییهای افسون کننده طبیعی
در سن بیست ویک تاسی سالگی مثل امریکا یا ؤاپن اند:کاملا کشف شده بسیار توسعه یافته واماده برای معامله
بین سن سی تا سی وپنج سالگی مانند هند ویا اسپانیا اند:بسیار داغ اسوده خاطر واگاه به زیباییهای خود
بین سی وپنج تا چهل سالگی مثل ارؤانتین و فرانسه:اگرچه در جریان جنگها نیمه ویران شده اند اما جاده های بسیاری برای تماشا دارند
بین چهل تا پنجاه مثل یوگوسلاوی یا عراق :جنگ را باخته اند و به بازسازی کامل نیاز دارند
بین پنجاه تا شست سالگی مثل کانادا و روسیه:بسیار پهناور با مرزهایی بدون مرز بان
بین شست تا هفتاد سالگی مثل انگلستان و مغولستان :باگذشته درخشان وبدون اینده
بعد از هفتاد مثل افغانستان:همه میدانند کجایند اما به سراغشان نمی روند

نوشته شده در 21 مهر 88 ساعت 11:46 توسط مهاجر نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: